Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť Dušan Spuchlák - Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby

Fakturačná adresa:
Dušan Spuchlák - Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby
Sasinkova 75/11
901 01 Malacky
Slovenská republika

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
Záhradné centrum Slnečnica
Pezinská 5862
901 01 Malacky
Slovenská republika


tel.: +421 911 016 340
email: slnecnica@spuchlak.sk
Otrávacie hodiny:

 

Letný čas

Zimný čas

Pondelok

08:00-16:30

08:00-16:30

Utorok-piatok

08:00-18:00

08:00-16:30

Sobota

08:00-12:00

08:00-12:00

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Tatrabanka
Č.účtu/kód: 2920704747/1100
IBAN: SK43 1100 0000 0029 2070 4747
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

Peňažný ústav: UniCreditBank
Č.účtu/kód: 6674348078/1111
IBAN: SK54 1111 0000 0066 7434 8078
SWIFT: UNCRSKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

IČO: 14055864
DIČ: 1020218881
IČ DPH: SK1020218881
Spoločnosť Dušan Spuchlák - Drogéria je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
Zodpovedný vedúci: Lukáš Spuchlák
Kontakt: slnecnica@spuchlak.sk

Zápis v ŽR: Okresný úrad Malacky
Oddiel ŽR, vložka číslo: 106/1619